© Copyright 2014 Gia đình và trẻ em

Tìm kiếm các bài viết, lĩnh vực bạn quan tâm

Thứ sáu, 15/12/2017 | 03:37 GM +7 RSS

Nhóm máu của bạn truyền được cho những ai?

Người máu O- có thể truyền tất cả nhóm máu khác; còn O+ chỉ cho người nhóm O+, A+, B+ và AB+, theo Curejoy.

(Giadinhvatreem.com.vn theo Vnexpress.net)

Ý kiến bạn đọc (0)